streda 14. októbra 2015

Benefičný koncert Senica sa spája pre lepšie Vianoce 2015 tento rok nebude ...Benefičný koncert Senica sa spája pre lepšie Vianoce 2015 tento rok nebude ...
Oficiálne vyjadrenie, o.z. Element Senica

Benefičný koncert Senica sa spája pre lepšie Vianoce bol minulý rok v decembri už druhým ročníkom a jeho cieľom bolo pomôcť  deťom zo sociálne slabších rodín Mesta Senica, ktorých z roka na rok pribúda. To sa už dva krát organizátorom spoločne s občanmi mesta podarilo.
Celý projekt odštartovala zbierka hračiek, hygienických a školských potrieb pre deti. Občania mesta sa spojili a naozaj vyzbierali množstvo potrebných vecí. Každý kto chcel, mohol pomôcť a zapojiť sa. Vyvrcholením bol  Koncert a odovzdávanie hračiek  v Evanjelickom kostole v Senici spolu s patrónmi mediálne známych osobností a jedného patróna zástupcu tohto mesta.
 Veľké poďakovanie patrí za priestory a pomoc evanjelickému farárovi pánovi Jurajovi Šefčíkovi, spoluorganizátorovi Kresťanskému centru AC na čele s Jarkom Bačom, p. Katke Polákovej za vypracovanie podrobného zoznamu detí,  zástupcovi primátora mesta Senica Jankovi Hurbanovi, ktorý ako jediný prišiel za vedenie nášho mesta podporiť budúcu generáciu a občanov. Ostatní zástupcovia mesta mali isto dôležitejšie veci na práci ako podporiť a pomôcť deťom, ktoré sú mnohokrát na okraji spoločnosti.   Tak isto všetkým občanom za zbierku, ktorá bola vždy bohatá a dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri príprave podujatia samozrejme ako inak než zadarmo.
  
Tento rok sa organizátori spoločne rozhodli, že sa zbierka a koncert odložia o rok z vážnych osobných dôvodov.

O pokračovaní podujatia v roku 2016 bude verejnosť včas informovaná. Dúfame, že sme Vás nesklamali a pevne veríme, že deti, ktorým sme pomáhali budú mať i tak krásne a požehnané Vianoce 2015.
               
                Prajeme krásnu farebnú Jeseň a bielu Zimu spolu s Vianocami. Nech sa šíri medzi Vami to najkrajšie, čo môžeme druhému dať: spolupatričnosť, oporu, pochopenie,  pomoc a lásku.

Martin Filip, Viera Šusteková 

štvrtok 8. októbra 2015

kresby, maľby v podaní Vierky a Maťa...

Sľubovali sme v minulom článku, že pridáme ďalšie fotky z našej tvorby. Tak ich tu máte. Pozrite sa na naše výtvory.

Viera maľuje od malička, ale dlho sa tomu nevenovala až v posledných 2 rokoch. Jej dielka sú s mysterióznym nádychom. Môžete v nich vidieť väčšinou za komponovaného anjela. Má bystrú fantáziu, ktorá dokáže vytvoriť zaujímavé práce.

FOTKY TU

Maťo sa venuje maľovaniu od roku 2008, od tohto roku navštevoval i základnú umeleckú školu. Jeho tvorba sa postupom času vyvíjala. Maľuje väčšinov krajinu, zvieratá a  zátišia.  Veľa jeho obrázkov si po dokončení našlo majiteľa alebo jednoducho si záujemcovia vybrali motív.

FOTKY TU

V ďalšom predstavíme tvorbu Tomáša Tóbika a Filipa Buchtu.
Ďakujeme, že sledujete náš blog.


streda 16. septembra 2015

takto my tvoríme .. radšej TVOR ako NETVOR ! :)

     Vierka, Maťo spolu s niektorými členmi radi tvoria. Väčšina rada fotografuje, iní vytvárajú rôzne kreatívka. Vyrábame z hliny, maľujeme obrazy, vymýšľame rôzne tvorivé dielničky, maľujeme na kamienky, vyrábame z papiera a pod. Je to náš život a baví nás to. Presne umenie, láska k ľuďom (organizovanie) a kreatívna energia je to čo nás spája.

Zopár fotografií a ukážok Vám dnes predstavíme. 

     V roku 2014 sme k výročiu 2 rokov od založenia združenia vyrábali rôzne sošky z hliny, ktoré sme darovali všetkým dobrovoľníkom, podporovateľom, predstaviteľom mesta Senica a iných inštitúcií ako veľkú vďaku za ich pomoc a podporu. 

     V 2015 sme na burze Hand made, ktorú sme organizovali my, pripravili tvorivé dielničky pre deti, počas celého podujatia sme mali plno  ani sme sa nezastavili. Deti maľovali na kamienky, kreslili slniečka a vyrábali priania a pozdravy. Tu patrí veľké Ďakujeme za pomoc primátorovi mesta Senica Branislavovi Grimmovi a  zástupcovi mesta Senica Jankovi Hurbanovi. 

     Mávame aj spoločné výstavy, kde predstavujeme svoje najlepšie fotografické a výtvarnícke kúsky. 

ako napríklad: 

1.5.2013 Art of Element - autorská výstava Martin Filip & Filip Buchta
Výstava obrazov a divadelných scén Martin Filip a Filip Buchta. Vernisáž sa uskutočnila 13.4.2013 o 15:00 hod. Výstava bola otvorená denne od 10:00 do 14:00 hod po celé dva týždne. 
19.8.2013 Elements of Art 
19.augusta OZ Element v spolupráci ZOS Senica a Mesto Senica otvorili výstavu v priestoroch ZOS Senica s názvom „ELEMENTS OF ART“. Vystavovali mladí začínajúci umelci ako Martin Filip so svojimi maľbami a fotografiami, Filip Buchta s fotografiami, Lívia Danihelová so svojimi kresbami, Andrej Hyža so svojimi abstrakciami a DSS Svetluška so svojimi výrobkami. Výstava bola prístupná pre verejnosť až do konca augusta 2013. 
31.8.2014 Art of Element III.  
výstavu fotografií a obrázkov našich členov a priateľov Art of Element III. a zároveň oslavu 2 narodenín založenia OZ Element z 31.8.2012. Vernisáže sa zúčastnil tiež pán zástupca primátora, vedúca oddelenia kultúry, športu a soc. vecí a rodiny a Lucka z komunikácie s verejnosťou. Ľuďom, ktorí prišli na vernisáž sme ako vyjadrenie  vďaky darovali hlinené výrobky, ktoré sme vyrábali. autori: Tomáš Tóbik, Ľubica Krištofová, Martin Filip, Filip Buchta, Viera Šusteková, Marek Bellay, Michal Ovečka. 

album výrobkov  

 

nabudúce pridáme ďalšie fotografie s ďalšími prácami... 

utorok 15. septembra 2015

vízia zakľadateľov združenia..Viera Šusteková
Predseda OZ:
Vízia: 
Mojou víziou je dať možnosť tým, ktorí si to nemôžu dovoliť alebo o nich nemá nik záujem alebo sú na okraji spoločnosti. Nejedná sa len o ľudí, ale aj o zvieratá a prírodu.  Nie je mi ľahostajná kultúra v našom meste. Mojim snom je zobudiť v ľuďoch záujem      o kultúrnejšie mesto. O to aby sa konečne začali aj aktívne zapájať do podujatí a ukázať im, že nie vždy potrebujeme peniaze na to, aby sme zvyšovali úroveň kultúry. Dokázať, že kultúra je to, čo tu po nás zostáva a formuje našu spoločnosť. Je to niečo, čo sa nedá zaplatiť žiadnymi peniazmi ani žiadnym majetkom. Zároveň chcem vyzvať ľudí, aby sa    k nám pridali. Pretože ten, kto niečo robí s láskou nemá čas na kritiku, či ohováranie.

Martin Filip
Podpredseda OZ:
Vízia: 
Mojou víziou je pomoc ľuďom a zvieratkám, ktorí pomoc naozaj potrebujú a sú na okraji spoločnosti. A to formou benefičných koncertov, zbierok, sociálnych detských táborov a pod. Milujem umenie, hudbu, kultúru a históriu našej krajiny. Rád sa budem podieľať     na formovaní a organizovaní kultúry nášho mesta. Maľujem obrazy a preto chcem pomôcť aj mladým a talentovaným autorom, ktorí sa nemajú kde prezentovať, čo je veľa krát škoda. Mladí začínajúci umelci nie sú tak odvážni a preto im treba pomôcť, podporiť ich...Bez všetkých dobrovoľníkov, kamarátov by sa nám nikdy nepodarilo to čo sme dokázali. Patrí im touto cestou veľké poďakovanie ! 

Tomáš Tóbik 
skvelý fotograf, dokumentuje činnosť združenia

Filip Buchta 
fotograf, kameraman, vymýšľa rozprávky, scény a rôzne potrebné veci, dobrovoľník 

Nina Gurínová
vždy ochotná a šikovná dobrovoľníčka
Braňo Mósný
dobrovoľne dobrovoľník 

Marek Bellay
externý dobrovoľník, IT expert

Peter Kavický
skvelý zvukár a technik

Rasťo Halabrín 
vždy ochotný a šikovný dobrovoľník

Patrik Halabrín
vždy ochotný a šikovný dobrovoľník

Gabika Halabrínová
 vždy ochotná a šikovná dobrovoľníčka

Jarko Bača
spoluorganizátor, dobrovoľník piatok 11. septembra 2015

Kto sme ?


Cieľom združenia je

- podporovať kultúrnosť, vzdelanosť a tvorivosť, občanov formou realizácie kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít.

Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno časových potrieb pre  všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov  mesta SENICA a okolitého regiónu.

- Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti

- Ochrana životného prostredia so zameraním na ochranu zdravia

- Podpora trvalo udržateľného života

- Podpora a pomoc telesne postihnutým, chorým, hendikepovaným a sociálne znevýhodneným   skupinám

 - Prispievať k  prekonávaniu sociálnych, informačných  a komunikačných bariér pri integrácii zdravotne znevýhodnených spoluobčanov.
Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:
a) realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných predovšetkým na rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu detí a mládeže, prístup verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu, prevencia nežiaducich spoločenských javov, podpora zdravého životného štýlu, organizovanie seminárov, kurzov, prednášok a publikačná činnosť 
b) organizácia voľno časových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti – tvorivé dielne, workshopy, konferencie, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu, tábory 
c) vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov 
d) spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania 
e) práca s deťmi a mládežou, ale aj osobami vyčlenenými so spoločnosti s cieľom dosiahnuť ich sociálnu inklúziu, 
f) environmentálnu výchovu, umelecké akcie, kultúrny život, 
g) spolupráca s profesionálnymi a amatérskymi umelcami a ich podporovanie, 
h) organizovanie individuálnych a spoločných výstav, prednášok, besied, koncertov, táborov, kultúrnych večerov a divadelných predstavení, 
i) rozvíjanie komunitného života a participáciu občanov vo veciach verejných, 
j) spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, a s inými občianskymi združeniami a organizáciami doma i v zahraničí.
Viac môžete vidieť na našej web stránke: http://elementsenica.tk/       alebo  Facebook