streda 14. októbra 2015

Benefičný koncert Senica sa spája pre lepšie Vianoce 2015 tento rok nebude ...Benefičný koncert Senica sa spája pre lepšie Vianoce 2015 tento rok nebude ...
Oficiálne vyjadrenie, o.z. Element Senica

Benefičný koncert Senica sa spája pre lepšie Vianoce bol minulý rok v decembri už druhým ročníkom a jeho cieľom bolo pomôcť  deťom zo sociálne slabších rodín Mesta Senica, ktorých z roka na rok pribúda. To sa už dva krát organizátorom spoločne s občanmi mesta podarilo.
Celý projekt odštartovala zbierka hračiek, hygienických a školských potrieb pre deti. Občania mesta sa spojili a naozaj vyzbierali množstvo potrebných vecí. Každý kto chcel, mohol pomôcť a zapojiť sa. Vyvrcholením bol  Koncert a odovzdávanie hračiek  v Evanjelickom kostole v Senici spolu s patrónmi mediálne známych osobností a jedného patróna zástupcu tohto mesta.
 Veľké poďakovanie patrí za priestory a pomoc evanjelickému farárovi pánovi Jurajovi Šefčíkovi, spoluorganizátorovi Kresťanskému centru AC na čele s Jarkom Bačom, p. Katke Polákovej za vypracovanie podrobného zoznamu detí,  zástupcovi primátora mesta Senica Jankovi Hurbanovi, ktorý ako jediný prišiel za vedenie nášho mesta podporiť budúcu generáciu a občanov. Ostatní zástupcovia mesta mali isto dôležitejšie veci na práci ako podporiť a pomôcť deťom, ktoré sú mnohokrát na okraji spoločnosti.   Tak isto všetkým občanom za zbierku, ktorá bola vždy bohatá a dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri príprave podujatia samozrejme ako inak než zadarmo.
  
Tento rok sa organizátori spoločne rozhodli, že sa zbierka a koncert odložia o rok z vážnych osobných dôvodov.

O pokračovaní podujatia v roku 2016 bude verejnosť včas informovaná. Dúfame, že sme Vás nesklamali a pevne veríme, že deti, ktorým sme pomáhali budú mať i tak krásne a požehnané Vianoce 2015.
               
                Prajeme krásnu farebnú Jeseň a bielu Zimu spolu s Vianocami. Nech sa šíri medzi Vami to najkrajšie, čo môžeme druhému dať: spolupatričnosť, oporu, pochopenie,  pomoc a lásku.

Martin Filip, Viera Šusteková 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára